Kausland krever til sammen 650.000 kroner pluss saksomkostninger fordi hun mener VG har krenket privatlivets fred, ifølge klagen som er sendt Oslo forliksråd.

Kausland og hennes advokat Ola Lunde mener at VG bevisst ikke etterkom familiens sterke ønske om å ikke offentliggjøre diagnosen, skriver VG.

Da saken var oppe i Pressens Faglige Utvalg (PFU) nylig konkluderte utvalget med at VG hadde brutt god presseskikk i sin omtale av saken.