TORSTEIN STANGENES

I 2002 tjente de to selskapene Grete Knudsen er medeier i gode penger. Gjennom Grete Knudsen AS og GBM Partners skal hun, hvis regnskapstallene gir et riktig bilde av driften, ha tjent 807.000 kroner det året.

Men den tidligere Arbeiderparti-statsråden tok verken ut lønn eller utbytte. Dette forklarte hun med at hun ikke hadde behov for lønn, siden hun hadde en stortingspensjon på over 350.000 kroner.

Ved å salte ned penger uten å oppgi dem som personinntekt, kunne hun spart hundretusener i skatt. Da kunne hun sluppet unna med skatten på 28 prosent som selskapet betaler av overskuddet, i stedet for en inntektsskatt på nær 50 prosent.

Får straffeskatt

Det er dette likningsnemnden ikke har godtatt. I forrige uke fikk Grete Knudsen melding om at likningen hennes for 2002 var endret.

— Beregningen av nettoinntekten hennes var økt fra 636.200 til 1.166.200 kroner.

— Beregnet skatt var økt fra 260.763 til 612.736 kroner. Dette får BT opplyst fra likningskontoret.

Skatten har altså økt forholdsvis mer enn beregnet inntekt. Etter det BT erfarer skyldes det både at Knudsen er ilagt tilleggsskatt, på folkemunne kalt straffeskatt, og at store deler av inntekten hennes skattes som personinntekt, ikke kapitalinntekt.

Har betalt tilbake

Knudsen mottok i 2002 359.700 kroner i pensjon fra Stortinget. En forutsetning for denne pensjonen var at hun ikke tjente mer enn dette i tillegg (se faktaboks).

Etter stort søkelys i mediene sa hun fra seg fremtidig pensjon i juli i fjor, men hun opplyste om at hun ikke hadde tenkt å betale tilbake pensjonen hun allerede hadde mottatt.

Den inntekten Knudsen oppga til likningskontoret i 2002 var innenfor det beløpet hun hadde lov til å tjene, siden hun ikke tok ut penger av de to selskapene. Den inntekten likningsnemnden har fastsatt er langt over denne grensen.

Men den endrete likningen får ingen betydning for Knudsens stortingspensjon. Grete Knudsens advokat Per Erland har fått opplyst gjennom Bengt Martin Olsen at pensjonen allerede er tilbakebetalt.

Kan klage

Også tidligere Bergen-ordfører Bengt Martin Olsen, som også er medeier i GBM Partners, har fått skattesmell. Likningsnemnden har beregnet hans inntekt til å være 965.800 kroner, ikke 567.100 kroner som han selv hadde oppgitt.

Skatten hans har økt fra 239.865 til 508.900 kroner. Også i hans tilfelle skal det være snakk om tilleggsskatt og at kapitalinntekt er omgjort til lønnsinntekt.

Både Grete Knudsen og Bengt Martin Olsen har mulighet til å klage avgjørelsen inn til overlikningsnemnden.

BT både ringte og sendte SMS til Grete Knudsen og Bengt Martin Olsen i går uten å oppnå kontakt.

SKATTES SÅ DET SVIR: Den tidligere Arbeiderparti-toppen Grete Knudsen har fått skattesmell på 352.000 kroner. Foto: PAUL SIGVE AMUNDSEN