Bakgrunnen for stopp i torskefisket er at fisket hittil i år har vært uforutsett bra. Været har vært godt og tilgjengeligheten på torsk har vært svært god.

— I en situasjon med usikkerhet omkring torskebestanden er det særlig viktig ikke å foreta seg noe som gjør at vi overfisker totalkvoten, sier fiskeriminister Otto Gregussen.

Fiskeridirektøren stopper direktefisket etter torsk for kystflåten fra søndag 13. mai ved midnatt. Fiskestoppen gjelder fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskaper i Gruppe 1 og Gruppe 2.

Det som gjenstår av kystflåtens kvote for 2001 er det som vil gå med til de garanterte kvotene for de aller minste fartøyene, i tillegg til bifangst av torsk i annet fiske og torsk til dem som deltar i samlekvoteordningen som omfatter torsk, sei og hyse.

— Da har vi uansett ikke annet å gjøre enn å stoppe det direkte fisket. Det er beklagelig om det går ut over enkeltfartøyer som ikke kan fiske så mye som de hadde ventet, men jeg vil understreke at det er full enighet mellom myndigheter og næring om årets reguleringsopplegg, og de aller fleste har hatt et godt torskefiske i år, sier fiskeriminister Gregussen.

Fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskaper har i år en samlet kvote på 119.849 tonn.