Miljøorganisasjonen brukte utstyret under en ulovlig aksjon på Haltenbanken i august 1998 og Nordmøre herredsrett ga 13. mars i fjor ikke politiet i Kristiansund medhold i at utstyret kunne inndras.

Politimesteren i Nordmøre politidistrikt anket dommen til Frostating lagmannsrett.

Saken har sin bakgrunn i at ti aksjonister fra Greenpeace deltok i to aksjoner i august 1998 mot Statoil-riggen "Deep Sea Bergen" sør på Haltenbanken. Aksjonistene brukte utstyret da de lenket seg fast til riggen for å protestere mot utvinningen av nye oljeressurser.

NTB