Greenpeace sendte onsdag et brev til Spanias landbruks— og fiskeriminister Elena Espinosa der miljøvernorganisasjonen for fjerde gang i år ber spanske myndigheter om å granske virksomheten til rederiet Grupo Oya.

Dette rederiet eier tråleren «Garoya Segundo», som er et av de to spanske fartøyene som er arrestert av Kystvakten på grunn av mistanke om tjuvfiske i vernesonen ved Svalbard.

Greenpeace hevder å ha informasjon om at Grupo Oyas fartøyer har vært innblandet i flere ulovlige fiskeoperasjoner. Organisasjonen sier den la fram denne informasjonen i et møte med ekspedisjonssjef Fernando Curcio i det spanske fiskeridepartementet 8. april i år.

– Maktesløshet

Greenpeace har bedt om at spanske myndigheter må ta deres informasjon på alvor, granske rederiets virksomhet og offentliggjøre resultatene av en slik gransking. Men det er ikke skjedd.

– Regjeringen snakker seg varm om sin kamp mot ulovlig fiske, men vi fortsetter å være vitne til hvordan disse selskapene kan fiske ulovlig ved å nyte godt av mangelen på kontroll i internasjonalt farvann og den spanske lovgivningens maktesløshet når det gjelder å gripe inn overfor de ansvarlige selskapene, sier Sebastian Losada, som er ansvarlig for en havkampanje i Greenpeace, i en pressemelding.

Representerer EU

Greenpeace er også meget kritisk til at representanter for rederiet Grupo Oya var med i EUs offisielle delegasjon til årsmøtene i Den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjonen (NAFO) i 2004 og 2003.

NAFO er en regional fiskeriorganisasjon der også Norge deltar aktivt. Den fastsetter blant annet kvoter i internasjonalt farvann i området mellom Grønland, Canada og USA.

Greenpeace mener at det å la representanter for et rederi «som er innblandet i ulovlige fiskeoperasjoner» få delta på møter der man blant annet skal vedta tiltak mot ulovlig fiske, er det samme som å la «reven vokte hønsehuset».

De to spanske trålerne som i helgen ble arrestert av Kystvakten utenfor Svalbard, kan ha tatt opp over 250 tonn av den fredede blåkveiten. Her kommer "Garoya Segundo" til kai i Longyearbyen søndag kveld etter at den ble oppbrakt av kystvaktskipet "Svalbard". Foto: Birger Amundsen/SCANPIX