Greenpeaces oppfordring kommer samme dag som 70 nasjoner mandag samles til årsmøte i IWC i Anchorage i Alaska.

– Hvaler og delfiner trues av forurensing, kollisjoner med skip, destruktive fiskemetoder og klimaendringer. Til tross for dette, vil IWCs delegater bare bruke noen timer på å diskutere disse truslene og de resterende fire dagene på hvor, hvordan og hvorfor hvalfangsten skal fortsette, sier Frode Pleym i Greenpeace i en pressemelding.

– Norske myndigheter bør bruke IWC-møtet til å starte en fornyelse av organisasjonen til å bli en internasjonal organisasjon som forvalter og beskytter verdens hvalbestander, og ikke bare forblir et fangstorgan, sier Pleym.

21. mai opplyste myndighetene at Norge begrenser fangst av vågehval til 165 dyr fra Nordsjøen og opp til Finnmark.