Den ferske statistikken fra medisinsk fødselsregister viser at 13,6 prosent av gravide i Norge røyker daglig ved svangerskapets begynnelse. 3,1 prosent røyker av og til i begynnelsen av graviditeten, skriver Dagbladet.

Ved svangerskapets slutt røyker 9,8 prosent enten daglig eller av og til.

– Erfaringsmessig vet vi at svært få begynner under svangerskapet, slik at de som røyker på slutten er kvinner som har røykt også ved begynnelsen, sier overlege Kari Klungsøyr ved medisinsk fødselsregister.

Hun viser til at de foreløpige tallene fra 2005 viser at antall kvinner som røyker under svangerskapet, er nesten halvert fra 2001 og mener at helsepersonell må ta mer ansvar.

– Det er viktig at de som har svangerskapsomsorg, følger opp kvinnene som røyker under hele svangerskapet, ikke bare informerer og «slipper» dem, men tar det opp ved hver kontroll, sier hun.

Det er kjent at røyking under svangerskapet kan få alvorlige konsekvenser og gi økt risiko for fosterdød, krybbedød, komplikasjoner ved fødselen, lav fødselsvekt, psykiske lidelser som ADHD, og overvekt hos barnet.