Ifølge Akuttmeldingen skal det opprettes tre nivåer på fødselsomsorgen. Kvinner skal kunne velge om de vil føde på en kvinneklinikk ved et større sykehus, på en fødeavdeling på et mindre sykehus eller på en fødestue, skriver Nationen.

— Det viktigste er at kvinner skal føde trygt, så nær hjemmet som mulig, sier saksordfører Sonja Sjøli (H), som selv er jordmor.

De siste 20 årene har det vært en sterk sentralisering av fødsler i Norge, mens mindre fødeavdelinger har hatt problemer med å rekruttere gynekologer.

Forskningsrapporter viser imidlertid at små fødestuer gir et godt tilbud til kvinner.

— Vi vil få en mer sentralisert fødselsomsorg som vil gi kvinner ute i distriktene et bedre tilbud, sier Sjøli til avisen. NTB