JAN STEDJE jan.stedje@bt.no Inntektsbortfallet deres blir ikke kompensert over de offentlige ordningene, verken via sykepenger eller svangerskapspenger.— Jeg kan bekrefte at det er kommet en rekke slike lønnshenvendelser fra kvinner som er omplassert under graviditeten. De mister deler av lønnen sin fra arbeidsgiveren, for eksempel når de går fra skiftarbeid til jobb på dagtid, sier nestleder Lars Christensen hos Likestillingsombudet til Bergens Tidende. Nå ligger denne spesielle lønnssaken til behandling i departementet. Men BFD vil overfor Bergens Tidende ikke forutsi eventuelle forandringer som kan bli gjort i forholdet mellom sykepenger, svangerskapspenger og fødselspenger, for å hindre at kvinner som ønsker å jobbe under graviditeten skal tape penger på det.- Likestillingsombudet synes det er ille at gravide som ønsker å jobbe skal bli offer for et regelverk der man må sykmelde seg for å få beholde full lønn, sier Christensen.- Hensynet til de mange gravide som er i denne situasjonen har gjort at Likestillingsombudet ba om et svar og en mulig praktisk løsning fra departementet innen to uker, sier Christensen.