Mer enn 150.000 av de gravides lege— og jordmorkontroller er overflødige og i strid med anbefalt praksis, skriver Dagens Medisin. Det tilsvarer 3000 overflødige kontroller i uken. Overforbruket koster minst 15 millioner kroner.

— I mange kommuner konkurrerer leger og jordmødre om pasientene, sier overlege og førsteamanuensis Bjørn Backe ved Kvinneklinikken på Regionssykehuset i Trondheim til Dagens Medisin.

Studien publiseres i Scandinavian Journal of Public Health.

Hele 99,9 prosent av norske gravide har vært til kontroll før fødselen.