Sykehuset Asker og Bærum sendte hjem en gravid kvinne med pusteproblemer med diagnosen astma i september i fjor. Dagen etter døde både kvinnen og det ufødte barnet.

Kvinnen døde av blodpropp i lungene. Det ble verken oppdaget av legevakten eller fødeavdelingen ved Sykehuset Asker og Bærum, melder NRK .

Hendelsen skjedde i september i fjor, da den gravide kvinnen fikk pusteproblemer. Saken er nå til gransking hos Helsetilsynet. Vestre Viken HF ønsker ikke å kommentere den pågående saken, men har erkjent at de stilte feil diagnose.

— Vi mener at symptomene pasienten hadde og at de funnene man gjorde ved undersøkelsen, ikke stemte med astma. Pasienten burde ha vært utredet med tanke på lungeemboli eller blodpropp i lungene, opplyser sykehuset.

Kvinnen var inne i sitt tredje svangerskap og var frisk i forkant av hendelsen.

Janne Hjelm Gabrielsen hos pasient- og brukerombudet i Akershus sier at dette er blant de mest alvorlige sakene de har hatt, men sier den ikke er unik.

— I noen saker opplever vi at sykehus og helsepersonell ikke bruker den informasjonen de har, og i noen tilfeller bruker de den feil. Pasient og pårørende skal bli hørt, men de må ikke stille diagnosen selv, sier hun.