Funnet er gjort mulig etter den største flateavdekking som noen gang er utført på Østlandet. Arkeologene har fjernet jordsmonnet over i alt 47.000 kvadratmeter på Moer i Ås kommune.

– Dette er det best undersøkte gårdsområdet på hele Østlandet, dessuten det største, sier prosjektansvarlig Margrete Figenschou Simonsen ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

– Moer blir helt sentralt i å forstå utviklingen av gården i Norge. På alle tre gårdene er det funnet svært mye keramikk. Kanskje var det keramikkproduksjon her. I 1997 ble det funnet 43 jernbarrer inntil en langhusvegg, et meget sjeldent funn i Norge. De fleste svar har vi ennå ikke, fordi mye datering og forskning gjenstår, sier hun til Aftenposten.

Utgravningene har pågått i perioder siden 1997. Seks langhus, det lengste 28 meter langt, er blant det som er blitt påvist.