I fjor forsøkte Nortura å eksportere norske høner til Ghana uten suksess. I år er det full inntaksstopp på slakteriene, noe som vil føre til at opptil fire millioner høner i stedet vil bli kastet, skriver VG.

– Folk vil ikke spise høns, de vil bare ha kylling. Det er ingen avsetning. Nå sier vi stopp, sier konserndirektør for fjærfe i Nortura, Arne Kristian Kollberg.

Hønene trengs naturligvis for å produsere egg, og antallet høner er økende. Norsk Protein påtar seg nå å avlive og destruere høner til tre kroner per stykk, men for å spare disse pengene graver bøndene heller med hønene på jordet.

Dette er ulovlig, og Mattilsynet har i sommer både politianmeldt og ilagt tvangsmulkt til bønder som har kvittet seg med hønene på denne måten.

Høner er nemlig definert som høyrisikoavfall både når det gjelder forurensning og smitte.