–Brutalt, men det var en jobb vi måtte gjøre, sier fellingsleder Esben Bø i Statens naturoppsyn til Gudbrandsdølen Dagningen. Jervtispen forlot ikke hiet, men forsvarte ungene sine mens jaktlaget spadde seg ned til higangene og skjøt de tre dyrene med gevær. Jervungene veide to kilo, og var rundt åtte uker gamle da de ble tatt av dage.

Fellingskvoten i kommunene Lesja/Dovre var på en tispe og to unger. Lesja og Dovre ligger i kjerneområdet for jerv i Sør-Norge og har hatt betydelige tap av jervedrept sau i en årrekke. Etter fjorårets beitesesong ble det erstattet 4.400 sauer og lam som var tatt av jerv. Av de åtte yngleplassene som ble påvist i jervens kjerneområde i fjor, var fem i Lesja og Dovre.

NTB