Sidan før sommaren har pasientar kunna parkera gratis ved Stord sjukehus, etter at både betalingsautomaten og bommane i p-anlegget har slutta å fungera.

Helseføretaket er rådvill, og veit ikkje om det lønar seg å reparera eller å kjøpa nytt anlegg.

Stiller diagnosen

— Vi held på med å stilla diagnosen på kva som feilar anlegget, seier Reidun Mjør, einingsleiar for intern service ved Stord sjukehus.

— Når vi har fått vita meir, må vi anten reparera anlegget eller bita i det sure eplet og investera i eit nytt. Økonomien i helseføretaket gjer at vi må trø varsamt, så får det bli ei sak i 2012-budsjettet om kva løysing vi landar på, seier Mjør, og lurer på om vêrforholda kan vera årsaka til at teknologien på den opne parkeringsplassen er sett ut av spel.

Tilsette må betala

Parkeringsanlegget er ikkje meir enn vel fem år gammalt, og kosta 6,8 millionar kroner ifølgje styrepapir i Helse Fonna frå 2005.

Avgiftsparkeringa omfattar 191 parkeringsplassar, og skal i teorien generera ei inntekt på rundt tre kvart million kroner i året ut frå ei timesavgift på ti kroner.

Om pasientar og besøkjande slepp parkeringsavgift ved Stord sjukehus, må tilsette med bil betala. På tilsette-parkeringa fungerer også bommen, og kvar tilsett blir trekt 125 kroner månaden for å nytta bil til og frå jobben.

Synspunkt? Sei meininga di.

STOPP: Parkeringsbommen ved sjukehuset er ute av drift, og diagnosen er uklar.
GRATIS: Sjukehuset på Stord har gått glipp av fleire hundre tusen kroner i p-avgift på grunn av ein langvarig teknisk feil.