Tirsdag offentliggjøres en omfattende undersøkelse om virkningen av gratis p-pilleutdeling fra helsestasjonene.

Undersøkelsen viser at tallet på aborter blant jenter mellom 17 og 19 år sank med 13 prosent i forsøkskommunen Trondheim. I Drammen, der det ikke ble delt ut p-piller, økte aborttallet med 21 prosent. Hvis man tar med jenter ned til 15 år, så viser tallene bare en liten nedgang i Trondheim og en liten økning i Drammen.

Sintef Unimed har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Sosial— og helsedepartementet.

— Resultatene viser at unge jenter føler seg mer komfortable med å gå til en helsesøster for å få p-piller, sier politisk rådgiver Inger Marie Eira.

I dag må alle jenter gå til en lege for å få resept på p-piller. Nå vil Regjeringen gjøre det lettere, men ifølge Eira har ikke Regjeringen konkludert med hvilke tiltak som skal settes i verk.(NTB)