Fra høsten skal nesten alle elever i grunnskolen få epler og gulrøtter på skolen. Det vil regjeringen bruke 87 millioner kroner på. Forslaget fremmes i revidert nasjonalbudsjett.

Det er rene ungdomsskoler (8.–10. trinn) og skoler med alle trinn (1.–10. trinn) som starter opp regjeringens satsing på frukt og grønt.

– Dette vil være et viktig bidrag for å gi elever et bedre kosthold og gjennom det også mer læringsutbytte, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding.

Undersøkelser viser at det er elever på ungdomstrinnet som har det dårligste kostholdet. Denne elevgruppen vil ha størst nytte av gratis frukt og grønt, og derfor er det riktig å starte med ungdomsskoleelevene.

Ordningen vil omfatte om lag 285 000 elever. Det er skoleeierne, altså kommunene, som vil få det praktiske ansvaret med å gjennomføre ordningen.

I revidert nasjonalbudsjett varler regjeringen også at de vil teste ut forskjellige ordninger med skolemat.

De yngste elevene får ikke gratis frukt i denne omgang, de må ta til takke med lengre dager på skolen i stedet. Det skal gjennomføres en rekke forsøk med utvidet skoledag gjennom skoleåret 2007–2008. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 23 millioner kroner til dette. Forsøkene innebærer økt timetall på 1.– 4. trinn, leksehjelp og fysisk aktivitet

Utvidet skoledag er et sentralt virkemiddel for å øke elevenes læringsutbytte, men også for å utjevne de forskjellene i læringsutbytte som ofte har sammenheng med sosial bakgrunn, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.