— Det går simpelthen ikke. Vi kan ikke sitte stille å se på at så mange barn og foreldre føler at skolen er et trist sted å være, skriver Det pedagogiske råd på Søndervangsskolen i Århus i et brev til kommunen.

Frustrasjonen er stor etter bare noen få måneders forsøk med heldagsskole. Siden skolestart i august har syv skoler i Høje Taastrup, Odense og Århus hatt åttetimersdag for alle elevene på de fire laveste klassetrinnene. Erfaringene så langt er langt fra gode.

Lærere rapporterer om barn som gråter fordi de er slitne, om elever som gråter fordi de ikke vil på skolen, om foreldre som vil ha barna hjem tidligere og om barn som vil ha tilbake den gamle skolefritidsordningen (SFO).

Utprøvingen av heldagsskolen er gjort på skoler med en majoritet av flerspråklige elever. Så langt ser det ut til at de er de dansktalende foreldrene som er minst positive til den lange skoledagen.

Sommeren 2005 leverte forskerne Thomas Nordahl og Cay Gjerustad et notat om heldagsskolen. De konkluderte med at det hersker stor usikkerhet om hvilke resultater heldagsskolen vi gi for elevene.

Gjennomgangen av både nasjonal og internasjonal forskning ga ingen klare indikasjoner på at mer undervisning i seg selv fører til bedre faglige prestasjoner.

Det forklarte de med at tid til undervisning ikke er det samme som tid til læring. Innholdet i undervisningen og skolens læringsmiljø er viktigere.

Nordahl og Gjerustad pekte også på at det er klare begrensninger i barn og unges utholdenhet tilknyttet læring.

Forskerne fant heller ikke at heldagsskolen virker utjevnende på forskjeller mellom elever med bakgrunn fra ulike sosiale lag eller ulik etnisk bakgrunn.

— Gjennomgangen av nordiske forsøk med mer tid til undervisning og integrering av skole og skolefritidsordning gir ikke grunnlag for å si at dette gir positive utslag faglig eller trivselsmessig, skriver Nordahl og Gjerustad i notatet.