Noen timer før terrorangrepet la Breivik ut på nettet en propagandafilm han selv har laget. Filmen, som advarer mot at Europa vil bli kolonisert av militant islam, er senere fjernet fra YouTube.

Aktor Svein Holden spilte av filmen for retten under sitt innledningsforedrag. Til musikk fra dataspillet «Age of Conan» viste den karikaturtetgninger av militante islamister, bilder fra demonstrasjoner i Midtøsten, og romantiserte bilder av riddere fra middelalderen.

Breivik viste ikke følelser da aktor i detalj beskrev de 77 drapene 22. juli.

Skalv

Da filmen begynte, så Anders Behring Breivik først rett fram mot filmen, vist på storskjerm 10 meter unna. Så, mot slutten, begynte først munnen å skjelve.

Deretter, etter øyensynlig å ha forsøkt å holde tårene borte i et halvt minutt, tok han den ene hånden til øynene. I et par minutter hulket massedrapsmannen åpenlyst.

Filmen inneholder både lengre sitater, historie og historiske bilder og tegninger av blant annet europeiske konger.

I rettssalen var det knapt et knyst eller host fra noen av de rundt 200 aktørene, pårørende, overlevende og journalistene under avspillingen.

I tvil

Ifølge Holden var aktoratet sterkt i tvil om hvordan filmen burde presenteres for retten.

— Men vi har kommet til at den burde spilles av i sin helhet under innledningsforedraget, forklarte han.

Filmen varte i 12 minutter, og retten tok deretter lunsjpause. Holden har varslet at innledningsforedraget vil ta fra tre og en halv til fire timer.

- Tempelridderne eksisterer ikke

Frem til lunsj i dag har aktoratet hatt ordet mesteparten av dagen, med opplesning av tiltalen og den første delen av innledningsforedraget.

I foredraget brukte aktor Svein Holden tid på å fortelle om de ulike fasene i Breiviks liv.

Breivik har selv hevdet i avhør at han allerede i 2001 kom i kontakt med Knights Templar - hans angivelige tempelridderorganisasjon.

Ifølge Holden, har Breivik også sagt at organisasjonen ga ham i oppgave å samle sitt kompendium - det såkalte manifestet.

— Etter vår oppfatning eksisterer ikke et slikt nettverk som Breivik hevder, sa Holden.

— Dette er ett av få punkter der tiltalte og påtalemyndigheten har ulik oppfatning av hva som har skejdd, sa han også.

Flere smil

Gjennom rettssakens første timer har Breivik smilt ved flere anledninger: Flere ganger mens aktor viste frem bilder Breivik selv har tatt, da Holden snakket om spillet World of Warcraft, og ikke minst da han fikk se sitt eget propagandabilde av seg i uniform.

Den tiltalte skal etter planen begynne sin forklaring i morgen.

breivik 4.jpg
HÅVARD BJELLAND