Viagra, sovemidler, østrogen, testosteron, visse typer antibiotika og blodtrykksregulerende medisiner er blant legemidlene som man bør unngå å ta med grapefruktjuice. Også midler som inntas etter organtransplantasjoner er på listen som er lagt ut på det svenske nettstedet aptotek.no.

Siden slutten av 1980-tallet har legevitenskapen kjent til at grapefruktjuice virker forstyrrende på kroppens evne til å bryte ned vanlige medisin. Grapefruktjuicen øker nemlig verdien av legemidler i kroppen og høyner dermed risikoen for at man får for høye doser, til tross for at man har inntatt ordinær dosering.

— Det finnes stoffer i grapefruktens saft som virker hemmende på enzymer som skal bryte ned legemiddelet. Verdiene av medisinen blir dermed mye høyere, sier dosent og spesiallege ved Lunds lasaret i Sverige, Ellen Vinge, til avisen Expressen.

Nå viser ny forskning, som presenteres i tidsskriftet «Clinical pharmacology and therapeutics», at virkningen av grapefruktens saft blir værende i kroppen så lenge som i tre dager. En rekke vanlige medisiner påvirkes slik at det begynner å svartne for øynene på pasienten.

— Et eksempel er at eldre mennesker som tar det blodtrykkssenkende middelet Plendil og drikker grapefruktjuice kan påvirkes slik at blodtrykket synker så mye at det svartner for øyene, sier Ellen Vinge.

Så alvorlig tar hun resultatene fra den nye forskningen at hun advarer mot å drikke større mengder grapefruktjuice hvis man tar medisiner. Da er det viktig først å konferere med lege.

— Ved bivirkninger bør man tenke på om man har drukket grapefruktjuice, sier Vinge.