– Vi er veldig glade nå, men vi har vært usikre på hva Granvin ville gjøre. Det ene øyeblikket har vi hatt tro på anke, det andre ikke, forteller hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Ingrid Sæbø.

Fire deltidsansatte hjelpepleiere gikk til sak mot heradet for å få rett til full stilling. Over flere år jobbet hjelpepleierne så mange ekstravakter at det tilsvarte hundre prosent stilling, uten å få tilbud om det. Derfor gikk de til slutt rettens vei.

Hardanger tingrett ga dem medhold. Tre fikk rett til full stilling, mens den fjerde fikk rett til 75 prosent.

Den 1. januar 2008 trer hjelpepleierne inn i stillinger med den ønskede stillingsprosenten.

– Det er fortsatt mange som jobber i 20 prosent fast stilling på papiret, men 100 prosent i realiteten. Med denne dommen håper vi dette vil snu, sier Sæbø.

Bergens Tidende