I går møtte representanter for Spesialenheten noen av politifolkene som er involvert i Lommemannen-saken.

— Vi hadde et møte med Follo politidistrikt og fikk overlevert en del materiale. Vi vil nå gå gjennom saken for å avklare om det er grunnlag for etterforskning, sier Åse Berit Høistad Berger, etterforskningsleder i Spesialenhetens avdeling Øst-Norge.

Hun vil ikke går inn på om det er konkrete forhold spesialenheten mener kan være klanderverdig.

— Vårt initiativ skjer på bakgrunn av det som er kommet frem i mediene. Vi har foreløpig ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart.

Politiet pågrep og siktet i 1999 den antatte Lommemannen for seksuelle overgrep mot en syvåring i Stranda symjehall på Sotra. Saken ble senere henlagt etter bevisets stilling.

Da tjenestemennene ransaket mannens bolig og arbeidsplass, troppet hans bror opp for å se hva som skjedde. Broren hadde på dette tidspunkt en ledende stilling i politiet. Hans tok også kontakt med lensmannen i Fjell og Sund for å forhøre seg om saken

Etter det BT erfarer vil spesialenheten blant annet avklare om brorens handlinger på noen måte påvirket politiets behandling. De vil også undersøke om etterforskningen var forsvarlig, eller om 55-åringen burde vært tiltalt.

Gunnar Fløystad, leder for påtaleenheten ved Hordaland politidistrikt, er orientert om at spesialenheten skal undersøke saken.

— Vi tar dette til etterretning og avventer resultatet, sier Fløystad.