Fylkeslegen i Oslo og Akershus opprettet tilsynssak mot en lege og Akershus universitetssykehus etter at en rekke beskyldninger om feil håndtering av døende pasienter er kommet fram, skriver Romerikes Blad.

I februar 2002 opprettet Ahus sammen med flere kommuner på Nedre Romerike et eget hospice-team. Ordningen ble innført for døende pasienter, flest kreftpasienter som ønsket å være hjemme i livets sluttfase, og deres pårørende.

Etter snaut to år ble hele prosjektet lagt ned i slutten av 2004. Blant grunnene var påstanden som er blitt gransket av fylkeslegen.

Allerede et halvt år før prosjektet ble stanset slo pleiere alarm overfor ledelsen ved sykehuset. De mente den ansvarlige legen behandlet pasientene uforsvarlig og at han feilmedisinerte dem. Det skal blant annet ha blitt gitt for store doser av det smertelindrende middelet Dormicium og pårørende til syke har selv fått i oppgave å dosere medikamenter til den syke.

– Det vil etter Helsetilsynet i Oslo og Akershus sin vurdering generelt sett være uforsvarlig å overlate en pasient og pårørende ansvaret for manuell styring av dosering av så potente legemidler, heter det i en kommentar fra Helsetilsynet.