Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) gransker nå en forsker mistenkt for alvorlig juks.

Det mulige fusket ble oppdaget for et par år siden da en stipendiat stilte spørsmål ved autentisiteten til noen data forskeren hadde brukt.

— Universitetet for Miljø og Biovitenskap har undersøkt flere av forskerens arbeider og funnet grunnlag for å stille spørsmål ved om forskningen er gjennomført etter gjeldende standarder for vitenskapelig arbeid, heter det i en pressemelding fra Universitetet i Oslo.

Tilknyttet Ås Forskeren var inntil 2005 tilknyttet UMB på Ås der han da hadde jobbet i ni år. Det var her det mulige fusket ble oppdaget.

Ifølge rektoren ved UMB Knut Hove sluttet mannen frivillig en stund etter å ha blitt konfrontert med funnene til stipendiaten.

— Forskeren sluttet når det hadde gått en stund etter at dette ble oppdaget, sier Hove.

Forskeren fortsatte i en deltidsstilling ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Også her er det avdekket forhold som gir grunnlag for gransking. Og også her er forskerens arbeidsforhold avsluttet.

Trukket tilbake Hove forteller at universitetet nå har måttet trekke tilbake artikkel som var i ferd med å bli publisert.

Forskeren har hatt en omfattende vitenskapelig produksjon i vitenskapelige tidsskrifter og bøker i Norge og utlandet. Hans forskningsfelt var økologi.

På UMB studerte han samspillet mellom jord, sopp og planter i tropiske og tempererte strøk, samt biologisk mangfold.

Ved Universitetet i Oslo har han forsket på effekten av bioprospektering (identifiseringen av kjemikalier, gener og planter som kan brukes industrielt) og andre emner tilknyttet biologisk mangfold.

De to universitetene har nå nedsatt en granskingskomité som nå skal gå gjennom hele hans produksjon, og levere en rapport 8. januar 2007.