En rapport fra 1997 viser at 62,5 prosent av barna som er født etter 1980, med en jagerpilot som far, er jenter. Statistisk skulle det vært litt i underkant av 50 prosent, om man tar normalbefolkningen som utgangspunkt.

Teoriene som nå skal etterprøves er mange, og varierer fra at jagerflygere kan ha en spesiell hormonprofil, til eksponering av G-krefter, ioniserende stråling og elektromagnetiske krefter. Men først skal det innhentes et større datagrunnlag enn de 56 barna som var utgangspunkt for tallene fra 1997.

I granskingen skal Flymedisinsk institutt hente inn opplysninger fra alle norske militærflygere i en gitt periode.

NTB