Riksadvokat Tor-Aksel Busch henla før jul saken mot politimennene som var til stede da Eugene Obiora døde under en pågripelse i Trondheim i september 2006. Riksadvokaten mente politifolkene ikke kjente til at det kunne være farlig å legge en person i mageleie, og at de derfor ikke kunne lastes for dødsfallet.

Sivilombudsmann Arne Fliflet har på eget initiativ tatt saken opp, etter å ha gått gjennom Riksadvokatens avgjørelse.

– Etter å ha lest den kom jeg til at det var grunn til å stille Riksadvokaten noen spørsmål, sier Fliflet til TV 2.

Sivilombudsmannen er utpekt av Stortinget for å passe på at myndighetene ikke begår overtramp mot enkeltpersoner. Fliflet har nå bedt om innsyn i saken, og har satt sammen en gruppe som skal gå gjennom dokumentene. Han vil ikke kommentere hva slags konsekvenser granskingen eventuelt kan få.

– Jeg vil ikke forutse noe som helst, jeg har jo ikke tatt noe standpunkt på forhånd. Jeg vil undersøke om det er gjort feil fra myndighetenes side. Hvis vi finner at det er gjort feil, må vi så ta stilling til hva som skal gjøres, sier Fliflet.