— I dag så jeg en flokk på 50-60 grågås fly i plogformasjon mot sør forbi hytten vår på Bildøy på Sotra, forteller Lars-Petter Smidt til Bergens Tidende.

Smidt lurer på om det ikke er uvanlig at grågås-trekket sørover starter så tidlig. Men det er det ikke: Biolog og ornitolog Stein Byrkjeland forteller til BT at det ikke er uvanlig at det kommer rapporter om slike trekk rundt månedsskiftet juli-august.

— Det har skjedd en gradvis forskyvning av grågåsens høsttrekk. Bestanden av grågås langs norskekysten er blitt så stor at beiteområder for husdyr blir sterkt skadet.

— Gjessene beiter graset og skiter i så stor grad at det skader sauebeiter og grasproduksjon på kystgårdene. For å begrense skadene, er det åpnet for fremskyndet jakttid på disse gjessene.

— Resultatet er at vi ser grågås på trekk sørover tidligere enn før, sier Stein Byrkjeland som legger til:

— Dette er ikke et tegn på at naturen er i ubalanse.

HØSTTREKK: Når grågåsen drar mot sør, stunder det mot høst. ARKIVFOTO: KNUT STRAND