Oppgjøret går nå til mekling.

— Det var nytteløst å fortsette. MBL var ikke villige til å drøfte våre økonomiske krav eller andre krav så lenge vi opprettholdt kravet om kompensasjon for ferieuka, sier NGFs nestleder og forhandlingsleder på avisområdet, Anders Skattkjær.

Norsk Grafisk Forbund vil torsdag ta formell kontakt med Riksmeklingsmannen og sende ut varsel om plassoppsigelser. Omfanget av en eventuell konflikt i avisbransjen vil først bli kjent torsdag.

(NTB)