– Denne prisen blir enda mer meningsfull fordi jeg får æren av å dele den med FNs klimapanel – verdens fremste vitenskapelige organ viet til å forbedre vår forståelse av klimakrisen, sier Gore i en uttalelse fredag.

På en kort pressekonferanse fredag kveld understreket han viktigheten av å få til en holdningsendring når det kommer til klimaspørsmål.

– Dette er bare begynnelsen. Jeg skal fortsette jobben, sa Gore.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for best å bruke æren og berømmelsen denne prisen bringer til å øke oppmerksomheten rundt klimaspørsmålet.

Den tidligere visepresidenten opplyser at han og kona Tipper vil donere alle prispengene til The Alliance for Climate Protection, en tverrpolitisk gruppe som jobber med å endre opinionens syn på klimaendringene, både i USA og ellers i verden.

– Global krise

– Vi står foran en virkelig global nødsituasjon. Klimakrisen er ikke en politisk krise, men en moralsk og åndelig utfordring for hele menneskeheten. Vi har nå en stor mulighet til å løfte den globale samvittigheten opp på et høyere nivå, mener Gore.

At en tungvekter, om enn forhenværende, innen amerikansk politikk får fredsprisen, vil trolig legge mer press på USA om å ta klimatrusselen på alvor.

Gore er en markant kritiker av president George W. Bush, som har nektet å undertegne Kyoto-avtalen og som er motstander av bindende internasjonale utslippsavtaler.

Økt oppmerksomhet

Lederen for FNs klimapanel Rajendra Pachauri tror årets fredspris vil øke oppmerksomheten rundt menneskeskapte klimaendringer. Han sier han ble overveldet over nyheten fra Oslo.

– Jeg kan ikke tro det, jeg er overveldet og sjokkert, sa Pachauri etter å ha fått beskjeden via telefon til sitt kontor i New Delhi. Han understreker at han føler seg privilegert over å dele prisen med Al Gore.

– Jeg forventer at dette vil sette temaet i fokus og forhåpentligvis skape mer oppmerksomhet og en følelse av viktighet, sa Pachauri fredag.

– Klimaendringer truer med å forstyrre stabile økonomiske aktiviteter over hele verden. De truer også med å forstyrre sosial stabilitet, understreker Pachauri.

Slutt på tidligere feide

De to fredsprisvinnernes varme hyllest av hverandre setter punktum for en tidligere feide mellom Gore og Pachauri.

Pachauri var i 2002 president George W. Bushs favoritt til stillingen som leder for FNs klimapanel (IPCC). Al Gore var svært kritisk til utnevnelsen og omtalte Pachauri som bremsekloss i arbeidet med å bekjempe klimaendringene.

Noen dager etter slo Pachauri tilbake i et brev mot det han mente var krenkende kommentarer fra Gore. I brevet minnet han om at Gore ti år tidligere hadde hyllet ham i rosende ordelag og spurte: «Kan den virkelige Al Gore være så vennlig å reise seg? Har det han sier i dag noen verdi i morgen»?

I sin kommentar til utnevnelsen av Pachauri i 2002 kritiserte Gore også hele FNs klimapanel for dets «giftige antiamerikanske uttalelser» som ifølge Gore ville undergrave IPCCs autoritet i USA.

VANT: Al Gore
PHIL McCARTEN