Fylkesmannen krever landskapet tilbakeført til det opprinnelige, skriver Stavanger Aftenblad. Fra den nærmeste greenen er det bare 50-60 meter i luftlinje over svabergene og ned til strandkanten. Området omfatter rundt 10 dekar. Naturforvalter Per Kristian Austbø mener landskapet er ødelagt, og at dette er et klart brudd på vernesonebestemmelsene.

–Passer vi ikke på som hauker, vil vernesonen bli borte bit for bit, i hvert fall hvis man ser det i et femtiårsperspektiv, sier Austbø.

Daglig leder Ådne Stensland i Golf Management, som har bygd banen for Randaberg Golfklubb, innrømmer og beklager at firmaet har anlagt deler av banen i vernesonen, men hevder det er snakk om minimale inngrep.

–Vi har som sagt kommet inn i vernesonen, men på det aller meste av området har vi bare kuttet graset noe kortere enn det var. Så kommer de to greenene i tillegg, der det også er gras, sier Stensland.

Saken er under etterforskning ved Stavanger politikammer.

NTB