Det viser statistikk fra Norsk Folkehjelp for sommermånedene juni, juli og august. Hittil i år er antall omkomne 90 mot 76 per 31. august i fjor.

Det er flest menn som drukner, hittil i år har 74 menn omkommet, mot 66 i fjor. Over dobbelt så mange kvinner har druknet i år, med 11 i år mot bare fem i fjor. Fem barn har druknet hittil i år, det samme som i fjor på denne tiden.

Statistikken viser også at de fleste drukningsulykkene skjer ved fall over bord fra båt eller ved at båten kantrer. På tredjeplass kommer ulykker som følge av at man faller i sjøen fra land, mens drukning i forbindelse med bading kommer på tredjeplass blant årsakene.

10 personer har druknet som følge av bading i år, mot bare tre i fjor, mens dødsfall etter ulykker med båt involvert i år er oppe i 57, mot 41 i fjor. Dette er tall som avspeiler at det har vært stor aktivitet knyttet til vann og sjø i løpet av den fantastiske sommeren vi har hatt i år.

Flest drukninger er det i Hordaland med 15, mens Aust-Agder og Nord-Trøndelag ligger nederst på statistikken på fastlandet med én drukningsulykke hver. På Svalbard har ingen druknet hittil i år.

(NTB)