Alle tre påkjærte kjennelsen. Kjæremålet blir behandlet i Borgarting lagmannsrett tidligst onsdag.-Den dommeren som treffer en beslutning om varetektsfengsling ut fra straffeprosesslovens paragraf 172, blir inhabil ved neste pådømmelse. Derfor vil man unngå at kjennelsen behandles i Eidsivating lagmannsrett, sier aktor, Bjørn Arne Tronier til NTB.Kjæremålet blir behandlet skriftlig av tre dommere, ikke i åpent rettsmøte. Allmenn rettsoppfatning Retten konkluderte med at hensynet til allmenn rettsoppfatning, samt den grove forbrytelsen de tre var dømt for, veide tyngre enn argumentene for å slippe varetektsfengsling.Sist fredag ble de tre dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap. Politiet vil at de tre skal sitte varetektsfengslet til ankesaken kommer opp for Eidsivating lagmannsrett i januar neste år.Da Per Orderud forklarte seg, argumenterte han for at varetektsfengsling i seks måneder ville innebære økonomisk ruin og at hele buskapen på gården må slaktes.-Sannsynligheten for at jeg kan starte med gårdsdrift igjen hvis jeg skulle bli frikjent, er lik null, sa han. Oppretter konto Veronica Orderud forklarte at hele familien var sliten, og at hun ikke maktet å sitte i varetekt. Kristin Kirkemo Haukeland viste til at hun har en seks år gammel sønn som skal begynne på skolen, og at hun selv ville fortsette sin utdannelse.Bodil Kirkemo, mor til Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland, har opprettet en egen konto for folk som vil gi økonomisk støtte til videre etterforskning av Orderud-saken.Bakgrunnen er at Bodil Kirkemo allerede har fått flere henvendelser fra kjente og ukjente personer som vil hjelpe til med å finansiere videre etterforskning av trippeldrapssaken, heter det i en pressemelding fra familien.Kontoen har fått navnet «Per og Veronicas venner».