Det var Statens vegvesen Region Vest som fikk millionforelegget etter å ha fylt steinmasser ut i Opo-vassdraget under anleggsarbeid ved riksvei 13 i Grønsdalsbrekka. Veimyndighetene har tidligere blitt pålagt å fjerne de ulovlige massene og sette i stand området.

— Det er svært gledelig at departementet aksepterer boten, og vi håper at den vil få store konsekvenser i resten av landet slik at vi unngår liknende former for naturkriminalitet fra veimyndighetenes side. Påtalemakten ved Økokrim og Statsadvokaten i Hordaland har på en prisverdig måte vist at de slår hardt ned på slike lovbrudd, sier Per Nordø, samferdselssjef i Norges Miljøvernforbund.

Det var denne organisasjonen som politianmeldte veikontoret etter inngrepene i Oddadalen for to år siden. Han påpeker også at de regionale veimyndighetene i 1998 ble ilagt en bot på 600.000 kroner for brudd på kulturminneloven under anleggsarbeidet på Trekantsambandet i Sunnhordland.

Regionvegsjef Ole Christian Torpp sier departementets vedtak om å godta boten er i tråd med anbefalingen fra Statens vegvesen.

— Vi vil også gjøre alt vi kan for å hindre at slike hendelser skal skje igjen, blant annet har vi innført nye rutiner knyttet til arbeid ved vernete vassdrag, uttaler Torpp i en pressemelding.