Torsdag sendte nemnda et brev med bekreftelsen til Helse— og omsorgsdepartementet.

Bioteknologinemnda har siden 6. desember hatt to møter for å drøfte om lesbiske par skal få lovlig adgang til sæddonasjon i Norge.

Bakgrunnen for å vurdere assistert befruktning til lesbiske nå, er regjeringens planer om å lage en kjønnsnøytral ekteskapslov slik at homofile får samme rettigheter som heterofile. I den forbindelsen ønsker man å vurdere om også bioteknologiloven skal endres, slik at lesbiske par får tilgang til assistert befruktning.

Flertallet på ti medlemmer, blant dem Bioteknologinemndas leder Lars Ødegård, mener at hvilket kjønn barnas omsorgspersoner har, ikke skal være avgjørende for behandling.

Rollemodeller

– Når man snakker om rollemodeller, er hvordan partnerne fyller sine roller overfor barnet, like viktig som hvilket kjønn omsorgspersonene har. Mange lesbiske har en høy grad av bevissthet om at det er viktig for barn å ha nær og stabil kontakt med mannlige rollemodeller. Ved å åpne for sæddonasjon til lesbiske, får man mulighet til å regulere dette feltet, for eksempel når det gjelder bruk av ikke-anonym donor, heter det i brevet.

Inseminasjon av lesbiske medfører bruk av teknologi som er lite kostnadskrevende og lett å ta i bruk. Å åpne for inseminasjon av donorsæd til lesbiske kan derfor ikke sammenlignes med bruk av surrogatmor for å hjelpe homofile menn til å få barn. Der er både de tekniske og etiske hindrene langt større.

– Det er i første omgang snakk om inseminasjon for lesbiske. Hvis den ene kvinnen ikke blir gravid etter å ha forsøkt noen ganger, kan den andre forsøke, sier direktør Sissel Rogne til NTB.

Mindretallet

Mindretallet på seks medlemmer mener samfunnet bare bør tilby assistert befruktning i situasjoner der barnet er tiltenkt å vokse opp innenfor den naturgitte, reproduserende enheten av kvinne og mann. De mener det ikke er riktig av det offentlige å ikke gi et barn muligheten til å vokse opp med foreldre av to ulike kjønn.

De mener også at det kan oppfattes som diskriminering av kjønnenes egenart å hevde at det ene kjønnet erstatter det andre på en fullverdig måte.

Sverige og Danmark

Sæddonasjon til lesbiske par er tillatt i Sverige (siden 1.7.2005), Danmark (der også leger kan utføre det fra 1.1.2007), Finland og England. I Danmark, Finland og England kan også enslige kvinner få sædinseminasjon.

I Sverige var man bekymret for at det ville bli mangel på sæd da lesbiske fikk tilgang til sædinseminasjon for halvannet år siden. Men ifølge Karolinska Universitetssjukhuset har det ikke blitt slik, fordi de har fått mange homofile sæddonorer.

I perioden 1999-2006 har det vært utført 2.053 inseminasjoner på norske kvinner ved Storkkliniken i Danmark. En del norske kvinner reiser også til Finland og Sverige for å bli gravide.

Hvis regjeringen legger fram et lovforslag om en kjønnsnøytral ekteskapslov før påske, vil en endring i bioteknologiloven tidligst kunne legges fram for Stortinget før sommeren.