RAGNHILD HOV

Dermed er det klart at siste ord ennå ikke er sagt om hvor mye penger de enkelte sykehusene på Vestlandet skal disponere i år. I verste fall kan det bety at midlene til sykehusene må omfordeles på nytt.

Til Bergens Tidende sier Gabrielsen at Stortinget har satt et absolutt krav om at helseforetakenes driftsregnskaper skal være i balanse fra og med i år.

— Stortinget gjorde et unntak for Helse Sør fordi foretaket sliter med så stor gjeld at det vil være umulig betale den ned innen de tidsfrister som Stortinget opprinnelig satte. Men det er ikke gitt noen unntak for de andre foretakene og jeg forventer at deres budsjetter blir gjort opp i balanse.

Det var onsdag at styret i Helse Vest vedtok et budsjett som innebærer at det samlete driftsunderskuddet til Vestlands-sykehusene vil bli 186 millioner kroner. Underskuddet er fordelt mellom Helse Bergen (130 millioner kroner), Helse Fonna (20 millioner kroner) og Helse Førde 36 millioner kroner.

Helse Stavanger er dermed det eneste datterforetaket i Helse Vest som har fulgt opp Stortingets krav..

Gabrielsen sier han er blitt muntlig orientert om budsjettvedtaket i Helse Vest.

— Det er helt klart at styret i Helse Vest ikke har fulgt opp Stortingets krav. Det kan jeg ikke godta, sier han

— Betyr det at styret må behandle budsjettet på nytt?

— Det betyr at styret må sørge for at budsjettet kommer i balanse. Noe annet alternativ finnes ikke.

Gabrielsen opplyser at han nå vil gå i dialog med Helse Vest.

— Jeg kommer til å be om en grundig gjennomgang av de enkelte postene for å se hva som ligger bak tallene.

KREVER BALANSE: Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen vil bare godta et budsjett i balanse for Helse Vest.<p/> ARKIVFOTO: SCANPIX