Statens Vegvesen ble ilagt en bot på 500.000 kroner etter at en 25 år gammel mann omkom da dumperen han førte havnet i fjorden i januar 2013, men vil ikke godta boten.

— Slik vi ser saken, så er den ikke godt nok belyst. Vi ber om at politiet gjør mer etterforsking, sier seksjonsleder Margot Åsebø i Statens vegvesen til NRK Sogn og Fjordane .

Påtalemakten mener det var Statens vegvesen sitt ansvar å sørge for at arbeidsmiljøet var godt nok.

Også entrepenøren for arbeidet, KA Aurstad, ble ilagt en bot på en million kroner, og en erstatning på 100.000 kroner til hver av foreldrene, men ville heller ikke godta boten.

Holdt på å bygge ny tunnel

En 25 år gammel mann omkomda dumperen han kjørte, havnet i sjøen øst for fergekaien ved Eikenes i Askvoll 21. januar 2013. Ulykken skjedde ved et område der det pågikk arbeid med å bygge ny tunnel i Dalsfjordsambandet, og 25-åringen kjørte pukk fra Eikenestunnelen da dumperen havnet i sjøen.

25-åringen ble funnet to dager senere på 66 meters dyp. Dumperen ble dagen etter ulykken funnet på 230 meters dyp.

- Ikke påvirket av entrepenør

Statens vegvesen etterlyser en mer tydelig ansvarsfordeling, og sier til NRK at om de godtar boten, vil det føre til en uklar arbeidsfordeling mellom partene på et anleggsområde.

Margot Åsebø sier at Statens vegvesens avgjørelse om å ikke vedta boten ikke er påvirket av at entrepenør KA Aurstad heller ikke godtar boten de fikk. Styreformann og eier Kjell Arne Aurstad sa til Våre vegar i september at de er innstilt på at saken kan avgjøres i retten.

«Vanlig med innvendinger»

PolitiadvokatJørn-Lasse Førde Refsnes, påtaleansvarlig for saken, sier de må gå gjennominnvendingene fra vegvesenet og entreprenøren og se dem i sammenheng.

Han har vært vekkreist, og hadde torsdag ettermiddag ikke fått med seg vegvesenets standpunkt.

— Jeg ernødt til å sette meg inn i de konkrete merknadene før vi tar stilling til omdet blir ytterligere etterforskning, sier Refsnes til BT.

Han sier deter vanlig i saker med foretaksstraff at de siktede selskapene har innvendingermot bøtene de får.

- Er detgitt at dere etterkommer et ønske om mer etterforskning?

— Vi må se konkretpå hva de mener mangler før vi tar stilling til det. Hvis vi mener det ikke erbehov for mer etterforskning, sender vi saken til tingretten og ber den tastilling. I så fall vil forelegget gjelde som en tiltale. Da kan boten også blihøyere, sier Refsnes.