Overlevende og etterlatte etter terrorangrepet er splittet i synet på hva øyen skal brukes til.

AUF, som eier Utøya, står fast på at den fortsatt skal brukes til politiske ungdomssamlinger. Det reagerer flere etterlatte på.

— Vi kan ikke late som om drapene ikke har skjedd. Utøya bør bli en minnelund, og AUF bør finne seg et annet sted å ha sommerleir, sier Per Sture Helland Pedersen, leder for støttegruppen etter 22. juli i Nordland.

Bør bli minnested

Nå varsler flere av de lokale støttegruppene at de vil ta opp stridsspørsmålet på neste styremøte.

— Hittil har vi ikke tatt stilling til dette, fordi vi ikke har hatt noen styremøter i løpet av rettssaken. Men det vil bli ett av flere temaer vi vil drøfte på neste møte. Hvis vi skulle komme til at vi vil fraråde fortsatt leirvirksomhet på Utøya, så får vi sende det signalet til AUF, sier Jon-Inge Andy Sogn, leder for Utøya-støttegruppen i Oslo.

I Buskerud er støttegruppen delt i synet på om det fortsatt bør være leir på Utøya. Flere har tatt sterkt til orde for at øyen bør forbeholdes et minnested.

Både i Buskerud og i Akershus kommer saken opp på neste styremøte.

— Vi kommer til å drøfte det på første møte etter sommerferien, sier styremedlem Einar Haugland i Akershus.

Er allerede avgjort

Andre støttegrupper kommer til å styre unna temaet.

— Det er ikke stemning for å lage noen diskusjon om dette. Det er så mange som er involvert, og så mange følelser og motstridende hensyn, at noen vil reagere uansett hva man lander på, sier Elke-Maria Bunk, leder for gruppen i Troms, Finnmark og Svalbard.

Helge Kolstad i Østfold mener det ikke er naturlig å ta opp saken, fordi den etter hans syn allerede er avgjort.

— Det er noen få som mener at det absolutt ikke bør foregå politisk aktivitet på Utøya. Men saken er allerede avgjort av AUF. Hvis vi skal lytte til de unge, så mener et massivt flertall at vi bør ta Utøya tilbake. Deres politiske engasjement er uløselig knyttet til Utøya. Å ta fra dem den arenaen vil ødelegge mye av det som møysommelig er bygget opp, sier Kolstad.

Psykolog advarer

Krisepsykolog Atle Dyregrov, som har arbeidet med å følge opp mange av de overlevende etter terrorangrepet, advarer i VG mot at Utøyas skjebne trolig vil bli et problematisk tema i mange år fremover. Forsker Grete Dyb ved Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress advarer mot en forhastet beslutning.

— Mitt råd til AUF er å ikke presse frem avgjørelser som blir tunge å bære for overlevende eller etterlatte. Det er viktig å ta tiden man trenger til å tenke gjennom om bruken av øyen skal bli som den har vært, eller om det skal bli en annen type bruk, sier Dyb til VG.

AUF ønsker ikke å kommentere saken, men viser til et intervju Eskil Pedersen tidligere har gitt til NTB.

— I AUF er det er overveldende flertall som mener at Utøya skal tas tilbake. Det er vedtatt enstemmig både i sentralstyret og i landsstyret, og når alt kommer til alt mener jeg det er AUF som skal få lov til å avgjøre dette spørsmålet, sier Pedersen i intervjuet.

MINNESMERKE: Bildet viser det første 22. juli-minnesmerket, som ble avduket i Orkanger i Sør-Trøndelag sist lørdag.
SCANPIX