– Jeg tror at vi i enkelte tilfeller må akseptere at unge personer for en kort periode bor i alders— eller sykehjem. Dette for at kommunen i samarbeid med brukeren og pårørende skal få tid til å utarbeide et godt tjenestetilbud, skriver helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Så sent som i desember i fjor sa statsminister Jens Stoltenberg at «alle unge som ønsker det, skal ut av alders- og sykehjem».

Sylvia Brustad har svart på et spørsmål fra stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen (V) som ville vite hva regjeringen gjør for å oppfylle Stortingets vedtak om å flytte alle unge funksjonshemmede ut av eldreinstitusjonene.

Nulltoleranse

Statsrådens svar vekker sterke reaksjoner.

– Stortinget har lagt opp til nulltoleranse for slike løsninger. Dette er et helt galt signal å sende til kommunene, og det er et signal om at det er akseptabelt at unge funksjonshemmede plasseres på sykehjem, sier generalsekretær Liv Arum i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

– Det er helt uakseptabelt at unge funksjonshemmede plasseres på sykehjem, også for en kortere periode. For kommunen kan perioden være kort, men for brukeren kan perioden være lang, sier Arum.

KrFs helsepolitiske talskvinne, Laila Dåvøy, sier at statsrådens utspill «er svært overraskende».

–Dette er jeg ikke enig i!

– Hvis man først åpner for dette, tar mange for gitt at det er i orden å plassere de unge på et sykehjem. Slik kan uker bli til måneder og år. Det er helt uakseptabelt. Nei, dette er jeg ikke enig i! Hvorfor skal de bo på sykehjem? Virkeligheten er jo at kommunene ofte har svært god tid til å planlegge. Jeg ønsker meg helt andre grep, og det vil ja ta opp i egenskap av å være saksordfører for omsorgsmeldingen, sier Dåvøy.

Venstres Gunvald Ludvigsen sier statsrådens svar «nærmest er en invitasjon til kommunene om å plassere unge funksjonshemmede på sykehjem».

Gammel hodepine

I et tiår har unge funksjonshemmede på alders- og sykehjem vært en hodepine for politikerne. Ulike regjeringer har gjentatte ganger lovet å løse problemet. Regjeringen Stoltenberg har i Soria Moria-erklæringen gjort det samme. Der lover regjeringen å «oppfylle målet om utflytting av unge funksjonshemmede fra eldreinstitusjonen».

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet viser de siste tallene, som ble offentliggjort 15. juni, at det er 191 beboere under 50 år som er innskrevet for langtidsopphold i institusjoner for eldre og funksjonshemmede. Av disse var 129 beboere på alders- og sykehjem. Fylkesmennene rundt i landet har fulgt opp denne rapporteringen. Departementet har fått melding om at 5-8 personer ønsker et annet botilbud, men som det ikke foreligger planer om utflytting for. Dette er et kommunalt ansvar. Fylkesmennene vil følge opp disse personene og rapportere om status innen 15. november.