— Det viktigste er at Liv Signe så tydelig har beklaget at gaven ikke ble registrert. Jeg enig i beklagelsen, sier Stoltenberg til NTB. Han står sammen med Navarsete utenfor Tordenskioldparken i Trondheim, der de begge har deltatt på markeringen av NTNUs 100-årsmarkering.

— I beklagelsen fra Liv Signe ligger det også at det ikke var riktig å ta imot, legger Stoltenberg til. Han viser til at reglene er endret siden da.

— De gamle reglene fra 2003 hadde to viktige svakheter. De forskjellsbehandlet tjenestemenn og politikere, og de åpnet for skjønn. Dette er nå endret, understreker han.

I februar ba Stoltenberg regjeringsmedlemmene om å føre opp gaver og reiser til utlandet i Stortingets register, selv om de lå noe tilbake i tid, ifølge VG.

På dette tidspunktet hadde Navarsete hatt det omstridte gullarmbåndet til en verdi på over 26.000 kroner i over fire år. Likevel opplyste hun ikke om det.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) har beklaget at hun ikke registrerte gaven, og gjentok dette onsdag.

— I ettertid ser jeg at jeg ikke skulle tatt imot denne gaven, sier Navarsete.

Hun sier hun ikke var klar over gavens verdi før den ble taksert for å oppgi til ligningsmyndighetene.

— Jeg burde ha reagert allerede da og meldt det inn. Jeg beklaget virkelig at jeg ikke gjorde det. Jeg har ikke vært aktsom nok i denne prosessen, sier hun.