I sin beklagelse fredag ettermiddag legger SV-lederen seg helt flat. Hun slår fast at et slikt boikottutspill ikke er forenlig med rollen som finansminister.

– Som statsråd og finansminister burde ikke jeg ha tatt til orde for en politikk overfor Israel som ikke er i tråd med norsk offisiell utenrikspolitikk. Det har bidratt til uklarhet og usikkerhet om hva som er norsk politikk på dette området, sier Kristin Halvorsen til NTB.

Høyre-leder Erna Solberg mener det var klokt av Kristin Halvorsen å beklage, men tror tilliten til norsk utenrikspolitikk er blitt svekket etter finansministerens Israel utspill.

– Halvorsen har sørget for at Norges muligheter til å være med i fredsprosessen i Midtøsten er svekket. Norges deltakelse i arbeidet for fred og forsoning har fått et skudd for baugen. For å være med kreves det tillit hos begge parter, sier Solberg til NTB.

Hun tror utenriksministeren vil få en formidabel oppgave i å gjenopprette tilliten.

– Bøter en del.

Frp-formann Carl I. Hagen roser Halvorsen for å ha etterkommet anmodningen om å beklage sine uttalelser om Israel-boikott.

– Det bøter en del på skaden som er skjedd, men uttalelsen vil fortsatt klebe ved henne, sier Hagen til NTB

Frp-formannen tror likevel beklagelsen gjør det mulig for Halvorsen å representere Norge internasjonalt.

KrFs utenrikspolitiske talsmann, Jon Lilletun, synes det var voksent gjort av finansministeren å legge seg flat. Men den grunnleggende situasjonen er ikke endret, ifølge Lilletun:

– Statsministeren må rydde opp i det generelle bildet som er skapt. Norge kan ikke ha to typer utenrikspolitikk, en som er regjeringens og en som er SVs, sier Lilletun til NTB

– Mindre handlingsrom

SV-lederens beklagelse kom fredag kveld etter at hennes boikottutspill ble møtt med bred kritikk, også fra utenomparlamentarisk hold. Direktør Sverre Lodgaard i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) påpekte tidligere fredag at Halvorsens utspill begrenser regjeringens mulighet for å kritisere Israel.

– Regjeringen får et mer begrenset handlingsrom etter dette, sa Lodgaard til NTB

Selvpisking

Halvorsen sier hun har beklaget overfor utenriksministeren, statsministeren og det øvrige regjeringskollegiet.

– Og det vil jeg gjerne også si offentlig, for å bidra til klarhet rundt dette, sier SV-leder Kristin Halvorsen, som lover å stille seg bak regjeringens politikk i utenrikspolitiske spørsmål:

– Som finansminister så må jeg, og særlig når det gjelder utenrikspolitiske spørsmål, overlate dette til utenriksministeren, fordi det er hans ansvar. Jeg må holde meg til det som er offisiell norsk politikk. Og da kan jeg ikke fronte eller argumentere for en aksjon eller en politikk som er i strid med det flertallet i regjeringen står for, sier finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen til NTB.

Ved å beklage så klart, mener hun at all tvil om hva som er offisiell norsk utenrikspolitikk er ryddet av veien.