Utslippet i forbindelse med produksjonen vil bli på inntil 180.000 tonn CO2 i året. Det tilsvarer utslippet fra 64.000 biler.

Regjeringen er i sluttfasen av behandlingen. En stortingsproposisjon er ventet ved påsketider.

Smerter SV dypt

Det kan ikke utelukkes endringer helt på tampen, men slik det ligger an i dag jobber regjeringen for å realisere ytterligere en olje— og gassutbygging som smerter SV dypt. En samlet miljøvernbevegelse har hatt som mangeårig mål å stoppe utbyggingen. En godkjenning av Goliat-prosjektet vil innebære:

  • At regjeringen åpner det første olje- feltet i Barentshavet for produksjon, trass i kritikk om at oljevernberedskapen er for dårlig.
  • At strømforsyningen til produksjonsplattformen delvis sikres gjennom bygging av et gasskraftverk uten CO2-rensing på plattformen.

Dette får Bergens Tidende bekreftet av en sentral kilde i regjeringspartiene.

Regjeringens prioriteringer

Statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt i Olje- og energidepartementet sier at hun ikke kan kommentere de konkrete opplysningene. På generelt grunnlag sier hun:

– Goliat er en viktig beslutning. I prosessen har det vært tett kontakt med lisenshaver. De er meget godt kjent med hva regjeringen særlig vil vektlegge: Stryket oljevernberedskap, elektrifisering, lokale ringvirkninger og varige arbeidsplasser, samt sikkerhets og personrisiko på grunn av de krevende forholdene i Barentshavet, sier Stubholt.

Andre kilder understreker at det kan bli stilt krav om at strømforsyning fra gasskraft skal ha begrenset varighet – altså at det må legges til rette for full elektrifisering på sikt.

**Natur og Ungdom:

– Dette gjør meg kvalm!**

Senere elektrifisering

Strømnettet i Finnmark er ikke dimensjonert slik at det vil sikre operatøren den kraften som er nødvendig for sikker og kontinuerlig drift av plattformen. Derfor er det ikke aktuelt å stille krav om full elektrifisering nå. Konsekvensen blir at regjeringen lar operatørselskapet ENI gjøre som de ønsker, og at det på norsk sokkel bygges nok et gasskraftverk – uten CO2-rensing.

ENIs planer innebærer en begrenset landorganisasjon som vil gi de berørte kommunene noen titalls arbeidsplasser. Regjeringen arbeider med krav som kan føre til at oljeselskapet må legge flere arbeidsplasser til området. Det har lenge vært et lokalt krav at oljen må ilandføres – ikke minst for å bidra til økonomisk utvikling for regionen. Ilandføring ble effektivt torpedert da SFT konkluderte med at de av miljømessige grunner fraråder ilandføring.

SV-kilder på Stortinget er svært overrasket over opplysningene. De trodde det var enighet om å skyve på beslutningen til etter valget – for å unngå å påføre partiet nok et smertelig miljønederlag ved innledningen av valgkampen.

**Les også:

Kystverket advarer**

Hva mener du om avgjørelsen? Bruk kommentarfeltet.

Larsen, Håkon Mosvold