Fredag morgen kan det bli streik som vil lamme nesten all godstrafikken på jernbanen til og fra Oslo. Fristen for at STAFO Jernbane (YS Spekter) og NSBs datterselskap CargoNet AS (Spekter) skal komme til enighet går ut ved midnatt natt til fredag.

YS Spekter mener terminalarbeidere ved Alnabruterminalen har et betydelig lavere lønnsnivå enn ansatte i tilsvarende stillinger i Oslo-området.

– Det har ført til at mange dyktige medarbeidere har sluttet i CargoNet AS. Dermed blir arbeidspresset på dem som er igjen stadig større. Forsøk på å rekruttere nye medarbeidere har i stor grad vært mislykket, sier leder i YS Spekter, Ingerid Bjercke.

Lønnsoppgjøret som LO Stat og Spekter kom fram til natt til torsdag betyr at samtlige ansatte gis et tillegg mellom 17.500 og 22.000 kroner, og har en ramme på 6,1 prosent.