Streiken ved godsterminalene startet 15. mai. Etter opptrapping i arbeidskonflikten har 1.800 ansatte vært i streik. I tre uker har virksomheten ved godsterminaler i hele landet vært så godt som innstilt.

Konflikten har lenge vært fastlåst, men fredag gjenopptok Norsk Transportarbeiderforbund og Logistikk— og Transportindustriens Landsforening forhandlingene hos riksmeklingsmannen.

Konflikten har dreid seg om bruk av vikarer og arbeidsfordelingen inne på godsterminalene.

Saken oppdateres