Asker var den første kommunen i Norge som fylte opp småbarnsavdelingene med fire voksne og 14 barn.

Siden har flere gjort som Asker. I en evaluering gjennomført av Torgeir Alvestad i Pedagogisk Forum blir 14-4-ordningen i en Asker-barnehage stemplet godkjent.

«...det er min klare oppfatning at personalet på en god måte klarer å ivareta barnegruppen på 14 barn. Voksenressursen er som tidligere beskrevet god nok,» skriver Alvestad i sin rapport.

Her trekkes også fordelene med større barnegrupper frem av personalet:

«I 14-barnsgruppen er det vår mening at det for det enkelte barn er lettere å finne seg en kompis på eget nivå.» Foreldrene er heller ikke bekymret for den store gruppen, rapporterer Alvestad:

«Jeg opplever ikke at det er noe problem med 14 barn på avdelingen. De fleste sover jo en del av dagen og gir dermed de voksne et pusterom,» sier en.

Kristiansand har nylig gjennomført 14-4-modellen. Der har barnehager tydd til gratis ekstrahjelp fra Aetat og slik sikret seg en femte hånd på småbarnsavdelingene, forteller hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Solfrid Trygsland.

Også fra Oppegård rapporterer Utdanningsforbundet om dårlige erfaringer med 14-4-bemanningen.

I 2003 kostet en småbarnsplass i en kommunal barnehage i Bergen hele 175.000 kroner. Av dette betaler foreldrene ca. 30.000 kroner. Ved å redusere bemanningen til 14-4 vil kommunen spare 32.000 kroner i året. Da kommer utgiftsnivået i Bergen ned mot det tilskuddet som staten yter pr. plass.

Besparelsen i 2005 er beregnet til 9,3 millioner kroner. Ifølge barnehageplanen skal det bygges ytterligere 2650 barnehageplasser de nærmeste årene for å gi et tilbud til alle som søker barnehageplass. Med full dekning er besparelsen om lag 30 millioner i året.