Her i landet blir du godkjent, dersom du er myndig, er norsk statsborgar eller har har norsk fødselsnummer.

-du er myndig, er norsk statsborgar eller har norsk fødselsnummer

-du er mellom 25 og 45 år, og helst har eigne barn

-du har normal god helse

-du ikkje har kjende, arvelege sjukdomar

— du har god sædkvalitet som tåler nedfrysing