I august anmeldte Lotteritilsynet Alpha Club til Økokrim for ulovlig pyramidesalg. Alpha Club påklaget saken til Lotterinemnda som forrige uke kom fram til at virksomheten likevel ikke er ulovlig.

— Vi har hele tiden sagt at vi er lydhøre for hvor Lotterinemnda mener grensene i lotteriloven går, sier førstestatsadvokat Roar Østby i Økokrim.

Etter anmeldelsen i august, gikk Økokrim til aksjon og gjorde beslag inne i selskapets lokaler i Oslo. Etter at saken ble behandlet i Lotterinemnda, valgte Økokrim imidlertid å henlegge saken.

Mellom 2000 og 3000 nordmenn har vært medlemmer i den verdensomspennende klubben som har lokket med tilbud om billige reiser og rabatter på alt fra bilkjøp til forsikringer. For å bli medlem, må medlemmene betale 32.000 kroner. Inngangssummen kan medlemmene tjene inn ved å verve nye medlemmer.

Både Lotteritilsynet og Forbrukerrådet har fått svært mange henvendelser fra publikum om Alpha Club, og i vår gikk Forbrukerrådet i Oslo og Akershus ut og advarte folk mot å bli medlemmer.

NTB