Til tross for en liten nedgang i opplaget, oppnådde BA-konsernet en resultatforbedring fra 2001 til 2002 på 10,4 millioner kroner. Driftskostnadene er redusert med tre millioner kroner, til 1973 millioner i fjor fra 173 millioner året før.

I tillegg har Bergensavisen fått fire millioner mer i pressestøtte, en økning fra 23 til 27 millioner. Den økte støtten skyldes delvis en økning i produksjonstilskuddet og delvis en kompen-sasjon for en omlegging av statens annonsepolitikk.