Dette er en økning på over 66 prosent sammenlignet med samme periode i 1999.

Det er særlig inntekter knyttet til kurtasjehandel i egenkapitalinstrumenter og inntekter fra emisjons— og rådgivningsvirksomhet som har økt, melder Kredittilsynet. Disse to virksomhetsområdene er nå tilnærmet like i sitt bidrag til de totale driftsinntektene.

Driftsinntektene knyttet til bankers investeringstjenestevirksomhet økte med 420 millioner kroner, til 2,2 milliarder, fra samme periode i 1999. Det tilsvarer en økning på 24 prosent.NTB