— Foreldre til funksjonshemmete barn har ofte en helt spesiell og belastende familiesituasjon som krever egne opplegg, forteller prosjektleder Egil Halleland, ved Samlivssenteret Modum bad.

Tanken er å hjelpe familiene til å finne konstruktive måter å takle problemer på, før det blir krise.

— Vi ser både på helheten i familien, kommunikasjon og på hvordan den enkelte kan finne tid til seg selv, forklarer Halleland.

For å styrke kompetansen i fagmiljøene som jobber med denne typen familier, har senteret knyttet til seg ressurspersoner fra alle helseregionene.

— Erfaringen tilsier at kursene har god effekt, fastslår Halleland.

  • Sett ord på hvilke forventninger dere har til hverandre, og til samlivet. Husk at noen forventninger kan være urealistiske.
  • Positive signaler kan ha stor og stimulerende virkning, selv når de er små og virker hverdagslige og selvfølgelige.

n Gi hverandre frihet til å dyrke personlige interesser.

  • Å leve sammen bygger på et personlig valg. Bli bevisst på hva du ønsker å gi i forholdet i like stor grad som hva du ønsker å få ut av det.
  • I enkelte faser av samlivet kan mye tid og oppmerksomhet måtte rettes mot barn og andre forpliktelser. Finn tid til å være sammen bare som par, og gjøre noe dere liker å oppleve sammen.
  • Tren på å snakke om det som oppleves vanskelig. Det gir trygghet til å respektere hverandres forskjellige oppfatninger. Definer dine egne opplevelser, - ikke din partners.
  • Konflikter og nedturer er ikke bare negativt. De fører ofte til vekst og utvikling dersom man går inn i dem sammen, og arbeider med å finne løsninger begge kan akseptere.
  • Nærhet er langt mer enn sex. Snakk sammen om hva som oppleves som god nærhet i ulike situasjoner.

Kilde: Egil Halleland, Samlivssenteret Modum Bad