• Bruk tekst-tv i barnas våkne tid. Ifølge barnepsykolog Magne Raundalen er det den beste måten å oppdatere seg på, uten sterke bilder.
  • De minste barna bør skjermes for tv-nyheter, men i fire-fem-seks års alderen får de alltid med seg noe. Gi dem rimelig forklaring, men legg vekt på å formidle trygghet og det positive.
  • Vær ærlig. Si hva du mener.
  • Snakk om følelser. Hvordan reagerer barna på det de ser? Hva blir de skremt av?
  • Vær et forbilde. Barna arver dine tv-vaner.
  • Sett grenser. Bli enige om hvor mye og når og innfør tv-frie soner.
  • Fortell sannheten. Avslør filmtriks og fortell hva som er fantasi og virkelighet.
  • Let frem gode filmer og programmer, og la barna forsyne seg av dem.
  • Bruk god tid. Barn bruker lang tid på å bearbeide sterke inntrykk.
  • Begrens mengden.

(Kilder: Magne Raundalen og Barnevakten.no)